Om INFIAbout INFI

INFI (International Network for Female Instrumentalists) er en organisasjon som ledes av musikerene Nina Kristine Linge og Maren M. Selvaag. De er begge kvinnelige instrumentalister med bakgrunn fra Jazzlinja i Trondheim, Norges Musikkhøgskole, Glomas (Global Music Master) i Århus og Tjejlinjen ved Fridhemsfolkhøgskola. I 2012 innledet INFI et samarbeid med saksofonist Frøy Aagre og sammen skal de utvide aktiviteten nasjonalt. INFI ble grunnlagt av saksofonist Kristin Andresen (2006-2011) og Linge i 2006.

INFI har siden 2006 jobbet for å rekruttere og inspirere flere jenter til å bli instrumentalister innen det rytmiske feltet. De har arrangert jazzcamp for jenter i seks år, tre år på Trøndertun Folkehøgskole og tre år på Fridhem Folkhögskola i Sverige. Av involverte lærere kan nevnes Sissel Vera Pettersen (N), Hild Sofie Tafjord, Maria Kannegaard (NO), Lisbeth Diers (DK) og Christine Jensen (CAN). Jazzcampene har resultert i avslutningskonserter på Copenhagen Jazzfestival, Aarhus Jazzfestival og Molde Internasjonale Jazzfestival med 27 kvinnelige instrumentalister og perkusjonslegenden Marilyn Mazur på scenen.

På INFIs camper har det vært deltagere fra 15 år og oppover. Flesteparten av disse jentene har kun spilt for seg selv ved siden av å gå på sine ukentlige time på kultur- skolen. Flere synes det er utfordrende å få kontakt med noen å spille med. På INFI camp får jentene sine første opplevelser av å spille i band, de møter forbilder de kan identifisere seg med og får innsikt i hvordan det er å satse som kvinnelig instrumentalist. INFI skaper dermed et unikt nettverk som strekker seg langt utover leirens ene undervisningsuke. Positiv særbehandling fremmer likestilling, og denne campen er et hensiktsmessig rekrutteringstiltak, som inspirerer og motiverer unge jenter.

Maren Selvaag, Nina Kristine Linge og Frøy Aagre har høstet ulike erfaringer på sin vei til å bli profesjonelle utøvere, og vil gjerne dele disse. Deres erfaringsgrunnlag er sentralt i møtet med unge kvinnelige instrumentalistene i startfasen. Med denne innsikten ønsker de å være en sentral aktør i arbeidet for en bedre kjønnsbalanse og involveres i den politiske diskusjonen om tiltak som kan oppnå dette.

INFI (International Network for Female instrumentalists) is an organization led by Nina Kristine Linge and Maren M. Selvaag. They are both female instrumentalists with a background in Jazz Conservatory in Trondheim, Norway Music, Glomas (Global Music Master) in Aarhus and Tjejlinjen by Fridhemsfolkhøgskola. In 2012 INFI initiated a collaboration with saxophonist Frøy Aagre, who serves as a mentor, and together they extend the activity nationally. INFI was founded by saxofonist Kristin Andresen (2006-2011) and Linge in 2006.

Since 2006 INFI has worked to recruit and inspire more girls to become instrumentalists within the rhythmic field. They have arranged jazzcamp for girls for six years, three years Trøndertun Folkehøgskole three years Fridhem Folkhögskola in Sweden. Some of the involved teachers have been Sissel Vera Pettersen (N), Hild Sofie Tafjord, Maria Kannegaard (NO), Lisbeth Diers (DK) and Christine Jensen (CAN). The Jazzcamp has resulted in concerts at the Copenhagen Jazz Festival, Aarhus Jazz Festival and Molde International Jazzfestival with 27 female instrumentalists and percussion legend Marilyn Mazur on stage.

On Participants at INFI camp have been at the age from 15 years upwards. Most of these girls have only played for themselves alone while going to their weekly hour of music lessons. Many do not come in contact with anyone to play with. At INFI camp they get their first experience of playing in a band, they meet role models they can identify with and gain insight to the road of becoming a professional female instrumentalist. INFI has created a unique network that reaches far beyond the duration of one week of camp. Affirmative action promotes equality, and this camp is an appropriate recruitment initiatives that inspires and motivates young girls.

Maren Selvaag, Nina Kristine Linge and Frøy Aagre have extensive experience from the road to becoming a professional performer. INFI camp has great experience in meeting young women eager to learn about improvisation and instrumental music. With this capacity, INFI still exists to be a key player in the work to achieve a better gender balance and to be involved in the political discussion on measures to achieve this.