CampCamp

INFI Camp 2014

Bli med på jazzcamp i sommer! INFI camp samarbeider i år med Kids in Jazz festival som gjennomføres i Oslo 9. til 12. august. Se www.kidsinjazz.com for mer info og påmelding.

 

Join the INFI summer camp in jazz and band playing NOW! INFI camp is held this year in collaboration with Kids in Jazz festival in Oslo 9th to 12th August. For more info and registration go to www.kidsinjazz.com 

Historikk om INFI Camp gjennomført i perioden 2007-2013

INFI 2013 – Tonheim Folkehøyskole, Hamar
Den syvende INFI Camp var på Tonheim Folkehøyskole i Hamar med avslutningskonsert på Kongsberg Jazzfestival. Involverte lærere: Frøy Aagre, Maren Selvaag, Nina Kristine Linge

INFI 2012 – Fridheims Folkhögskola, Skåne
Den sjette INFI Camp var på Fridheims Folkhögskola i Skåne med avslutningskonsert på Århus Jazzfestival. Involverte lærere: Manou Gallo (Elfenbenskysten), Frøy Aagre, Maren Selvaag, Nina Kristine Linge, Matilda Rolfsson.

INFI 2011 – Fridheims Folkhögskola, Skåne
Den femte INFI Camp var på Fridheims Folkhögskola i Skåne i Sverige med avslutningskonsert på Århus Jazzfestival.
Involverte lærere: Michala Østergaard-Nielsen (DK), Maren Selvaag, Ellen Brekken, Nina Kristine Linge.

INFI ensemble turne i India 2011
Kvinnelige instrumentalister tilknyttet INFI nettverket spilte 10 konserter i Kolkata, India sammen med tablalegenden Suranjana Ghosh. Turneen resulterte i albumet ”Celebrate Kolkata” som også ble spilt inn under det en måneds lange prosjektet. Prosjektet var støttet av UD’s STIKK ordning, Rikskonsertene og Norsk Jazzforum.

INFI 2010 – Fridheims Folkhögskola, Skåne
Den fjerde jazzcampen ble gjennomført på Fridheims Folkhögskola i Skåne i Sverige med påfølgende avslutningskonsert på Copenhagen Jazzfestival. Involverte lærere: Issie Barratt (UK), Maggi Olin (S) og Suranjana Ghosh (tablamester fra India). For- sker og musiker Issie Barratt (UK) leder et verdensomspennende forskningsprosjekt om kvinner og jazz, og deltok under INFI 2010 på eget initiativ.

INFI Mamelodi
INFI hadde i 2009 et samarbeid med MMINO (et fond som gir støtte til utdanning og utveksling mellom Norge og Sør-Afrika). De fikk i 2009 besøk til sommercampen i Norge av tre sørafrikanske deltakere fra Mamelodi-township og en lærer fra Cape Town. Videre arrangerte INFI, i samarbeid med sine Sør-Afrikanske venner, camp i townshipen Mamelodi med avsluttende konserter i Mortele Park, Mamelodi SOS- barneby og jazzklubben club 51 i Pretoria, i perioden 24. desember 2009 til 2. januar 2010. Prosjektet var basert på frivillighet, og alle midler ble brukt på å kjøpe inn utstyr og instrumenter til INFI Mamelodi, slik at de kunne fortsette sin aktivitet i følgende år. I år arrangeres INFI Mamelodi for fjerde gang.

Jazzcamp 2009 – Trøndertun Folkehøgskole, Norge
Den tredje jazzcampen ble gjennomført 08.07-13.07 2009 med påfølgende av- slutningskonsert under Molde jazzfestival 14.07.09. Lærere var: Hild Sofie Tafjord, workshop og konsert med Maria Kannegaard Trio, Lisbeth Diers (DK) og Chantal Willie (SA). Deltakerne var fra Norge, Danmark, Sverige og Sør Afrika.

Jazzcamp 2008 – Trøndertun Folkehøgskole, Norge
Den andre jazzcampen ble gjennomført 10 til 15 juli med avslutningskonsert og direktesending på NRK P2 under Molde jazzfestival 15 juli, deriblandt med Marilyn Mazur som stilte opp som musikalske gjest. Involverte lærere: Beate Elstad (NOR), Nina de Heney (SV), Christine Jensen (CAN) og Maggi Olin (SV). Campen har hatt øvrig omtale og intervju i NRK Radio – Møre og Romsdal, og i diverse aviser og nettartikler.

Jazzcamp 2007 – Trøndertun Folkehøgskole, Norge
Tidenes første ”jazzcamp for kvinnelige instrumentalister” ble gjennomført 9.-14. juli 2007 på Trøndertun folkehøgskole. Lærere var: Lisbeth Diers (DK), Sissel Vera Pettersen (N), Nina de Heney (S) og Maggi Olin (S).
(Avslutningskonsert på skolen)


History of jazz camps in the period 2007-2013    

Infi 2013 – Tonheim Folkehøyskole, Hamar
The seventh jazz camp was at Tonheim Folkehøyskole in Hamar with closing concert at the Kongsberg Jazz Festival. Involved teachers: Frey Aagre, Maren Selvaag, Nina Kristine Linge

Infi 2012 – Fridheim Folkhögskola, Skåne
The sixth jazz camp was at Fridheim Folkhögskola in Skåne with closing concert at the Aarhus Jazz Festival. Involved teachers: Manou Gallo (Ivory Coast), Frey Aagre, Maren Selvaag, Nina Kristine Linge, Matilda Rolfsson.

Infi 2011 – Fridheim Folkhögskola, Skåne
The fifth jazz camp was at Fridheim Folkhögskola in Skane in Sweden and had the subsequent closing concert at the Aarhus Jazz Festival.
Involved teachers: Michala Østergaard-Nielsen (DK), Maren Selvaag, Ellen Brekken, Nina Kristine Linge.

INFI Ensemble tour in India 2011
Female instrumentalists associated Infi network played 10 concerts in Kolkata, India along with tabla legend Suranjana Ghosh. The tour resulted in the album ”Celebrate Kolkata” which was also recorded during a month-long project. The project was sup- ported by DU’s OUTLET scheme, Concerts and Norwegian Jazz Forum.

Infi 2010 – Fridheim Folkhögskola, Skåne
The fourth jazz camp was conducted on Fridheim Folkhögskola in Skane in Swe- den, with subsequent closing concert at the Copenhagen Jazz Festival. Involved teachers: Issie Barratt (UK), Maggi Olin (S) and Suranjana Ghosh (tabla master from India). Scientist and musician Issie Barratt (UK) is leading a global research project on women in jazz, and attended the Infi 2010 on his own initiative.

Infi Mamelodi
Infi In 2009 a collaboration with MMINO (a fund that provides support for education and exchanges between Norway and South Africa). They received the 2009 visit to the summer camp in Norway of three South African participants from Mamelodi township and a teacher from Cape Town. Furthermore arranged Infi, in cooperation with its South African friends, camp in Mamelodi township with a final concert in mortar Park, Mamelodi SOS Children’s Village jazz club and 51 in Pretoria, from 24 December 2009 to 2 January 2010. The project was voluntary, and all funds were used to purchase equipment and instruments for Infi Mamelodi, so that they could continue their activities in the following years. This year the Infi Mamelodi for the fo- urth time.

Jazz Camp 2009 – Trøndertun Folkehøyskole, Norway
The third jazz camp was conducted from 08.07 to 13.07 in 2009 and subsequent closing concert at Molde Jazz Festival 14.07.09. Teachers were: Hild Sofie Tafjord

Jazz Camp 2008 – Trøndertun Folkehøyskole, Norway
The second jazz camp was cunducted freom 10th to 15th of July with INFI live concert and live broadcast on NRK P2 at the Molde Jazz Festival on the15th of July, with Marilyn Mazur who lined up as the musical guest. Involved teachers: Beate Elstad (NOR), Nina de Heney (SV), Christine Jensen (CAN) and Maggi Olin (SV).  The camp was also interviewed by NRK Radio – More og Romsdal, and various newspapers and online articles.

Jazz Camp 2007 – Trøndertun Folkehøyskole, Norway
The first «jazz camp for female instrumentalists» was cunducted 9-14. July 2007. Teachers were: Lisbeth Diers (DK), Sissel Vera Pettersen (N), Nina de Heney (S) and Maggi Olin (S).